Zadania programowe w naszym żłobku realizujemy poprzez organizowanie zabaw swobodnych i rozwijanie ich: od prostego manipulowania do rozbudowanych zabaw konstrukcyjnych i tematycznych.

Ciekawe propozycje naszych opiekunów nie tylko wzbogacą zakres wiadomości i umiejętności, lecz będą inspiracją do samodzielnego podejmowania działań przez dzieci

Zadania programowe w naszym żłobku realizujemy poprzez organizowanie zabaw swobodnych i rozwijanie ich: od prostego manipulowania do rozbudowanych zabaw konstrukcyjnych i tematycznych. Ciekawe propozycje naszych opiekunów nie tylko wzbogacą zakres wiadomości i umiejętności, lecz będą inspiracją do samodzielnego podejmowania działań przez dzieci.