Druki rekrutacyjne dla rodziców:

  • Instrukcja Bezpieczeństwa dotycząca bezpiecznych i higienicznych warunków działania Żłobka oraz postępowania w razie stwierdzenia przypadku podejrzenia zakażenia wirusem Covid-19 w Żłobku Samorządowym „Raj Maluszka” w Domaszowicach  (pobierz)
  • Standardy Ochrony Małoletnich przed krzywdzeniem w Żłobku Samorządowym „Raj Maluszka” w Domaszowicach (Zobacz/Pobierz)
  • Standardy Opieki Sprawowanej nad Dziećmi do lat 3 w Żłobku Samorządowym „Raj Maluszka” w Domaszowicach (Zobacz/Pobierz)