MISJA I CELE ŻŁOBKA:

Pragniemy stworzyć dzieciom takie warunki żeby czuły się u nas bezpieczne, swobodne i szczęśliwe, a rodzicom chcemy dać świadomość, że ich pociechy są pod fachową opieką.

ATUTAMI ŻŁOBKA SĄ:

 • Personel: Opiekunki posiadają pełne kwalifikacje, cechuje je kultura osobista oraz łatwość w nawiązywaniu kontaktów z dziećmi oraz z ich rodzicami, co zapewnia miłą i rodzinną atmosferę, a dzieci po wstępnej adaptacji czują się u nas jak w domu.
 • Lokalizacja: łatwy dojazd, parking, żłobek posiada również plac zabaw.

CELE:

Jednym z podstawowych zadań Żłobka jest usamodzielnienie dzieci w zakresie samoobsługi dnia codziennego tj. ubierania, załatwiania potrzeb fizjologicznych, jedzenia. Poprzez gry i zabawy dzieci uczą się funkcjonowania w grupie, zawierają pierwsze przyjaźnie. Dzieci w Żłobku uczą się tolerancji i szacunku do ludzi, rzeczy, zwierząt i przyrody.

ZAPEWNIAMY DZIECIOM:

 • Warunki zbliżone do warunków domowych
 • Pełne bezpieczeństwo
 • Opiekę wychowawczą
 • Prowadzimy żywienie dzieci zgodne z obowiązującymi normami
 • Współdziałamy z rodzicami w sprawach opieki i wychowania celem ujednolicenia metod żywienia i pielęgnacji
 • Wspomagamy indywidualny rozwój każdego dziecka
 • Informujemy rodziców na temat funkcjonowania i zdrowia  dziecka
 • Prowadzimy zajęcia edukacyjno – wychowawcze na sali zabaw i na powietrzu
 • Kształtujemy samodzielność, indywidualne podejście do każdego dziecka, poszanowanie jego godności i intymności
 • Uczymy zasad współpracy w grupie oraz właściwych relacji z rówieśnikami
 • Przygotowujemy dzieci do pobytu w przedszkolu

WYCHOWUJEMY POPRZEZ REALIZOWANE ZAJĘCIA:

1)      Hop – Bęc – zajęcia ruchowe stymulujące rozwój dziecka.

2)      DO RE MI – zajęcia muzyczne i umuzykalniające, zajęcia rytmiczne, zabawy ruchowe przy muzyce, zabawy dźwiękiem, poznawanie instrumentów. Poprzez muzykę możemy wspieram i stymulować zmysły dzieci. Muzyka słuchana w dzieciństwie wpływa na odbiór bodźców dźwiękowych w ciągu całego życia. Powoduje wzrost kreatywności i zapamiętywania, podwyższa motywację. Słuchanie muzyki od wczesnego dzieciństwa rozwija zdolności matematyczne i analityczne.

3)      Mały Picasso – zajęcia plastyczne mają na celu rozwój zdolności manualnych, rozwijanie swobody w posługiwaniu się linią i plama na płaszczyźnie i w przestrzeni w różnych technikach plastycznych. Uwrażliwienie dziecka na zjawiska otaczającej rzeczywistości, na światło, barwę, bryłę, linię, fakturę, ruch, przestrzeń. Zapoczątkowanie pierwszych kontaktów z pięknem przyrody i sztuki.

4)      Mamo Tato – ZOSIA SAMOSIA – maluchy uczą się samodzielności podczas posiłków oraz czynności higienicznych, podejmowane są pierwsze próby treninguczystości. Opiekun proponuje Dzieciom aktywności, w których próbują samodzielnie ubierać się.

5)      Kraina Tysiąca Baśni – zajęcia mające na celu wprowadzenie w świat bajek i baśni, uwrażliwienie na literaturę, rozwój pamięci, wyobraźni i aktywnego słuchania.

6)      Warsztaty mowy – zajęcia z rozwoju mowy, usprawniające narządy artykulacyjne dzieci, przygotowujące do wypowiadania pierwszych dźwięków i słów.

7)      Świat zmysłów – zabawy polegające na poznawaniu świata wszystkich zmysłami m. in. Poprzez słuch, wzrok, dotyk i czucie smaku.