Kadrę Żłobka Samorządowego „Raj Maluszka” tworzy zespół wykształconych, troskliwych, odpowiedzialnych
i kreatywnych opiekunów i położnych/ pielęgniarek. To doświadczeni specjaliści, którzy są w pełni gotowi do pracy
z dziećmi do lat 3. Aktywnie wdrażają nowatorskie osiągniecia profilaktyki dziecięcej, pedagogiki, dydaktyki
w zakresie prowadzenia zajęć, rozwijania zainteresowań i rozwoju małego dziecka.

Dyrektordr Małgorzata Wolska – Długosz 
Opiekunkamgr Dorota Jarosz
Opiekunkamgr Anna Bagińska
Opiekunkamgr Milena Malarecka
Opiekunkamgr Barbara Chrobot
Opiekun/ Położnalic. Agnieszka Drybała
Woźna Ewelina Grzegolec