„GDY ŚMIEJE SIĘ DZIECKO, ŚMIEJE SIĘ CAŁY ŚWIAT”

MOTTO ŻŁOBKA Samorządowego „Raj Maluszka” w Domaszowicach

„Raj Maluszka” istnieje od 1 grudnia 2015 roku. Placówka została założona z miłości do dzieci. To szczególna placówka gdzie dziecko i Jego potrzeby są na pierwszym miejscu. Nasza specjalność to wysokiej jakości opieka nad dziećmi od 1 do lat 3. Naszą misją jest zapewnienie szczęśliwego, bezpiecznego i domowego ogniska, w którym dziecko będzie się czuło swobodnie podczas czasu pracy rodzica.

ATUTAMI ŻŁOBKA SĄ:

 • Personel: Opiekunki posiadają pełne kwalifikacje, cechuje je kultura osobista oraz łatwość w nawiązywaniu kontaktów z dziećmi oraz z ich rodzicami, co zapewnia miłą i rodzinną atmosferę, a dzieci po wstępnej adaptacji czują się u nas jak w domu.
 • Lokalizacja: łatwy dojazd, parking, żłobek posiada również plac zabaw.

CELE:

Jednym z podstawowych zadań Żłobka jest usamodzielnienie dzieci w zakresie samoobsługi dnia codziennego tj. ubierania, załatwiania potrzeb fizjologicznych, jedzenia. Poprzez gry i zabawy dzieci uczą się funkcjonowania w grupie, zawierają pierwsze przyjaźnie. Dzieci w Żłobku uczą się tolerancji i szacunku do ludzi, rzeczy, zwierząt i przyrody.

ZAPEWNIAMY DZIECIOM:

 • Warunki zbliżone do warunków domowych
 • Pełne bezpieczeństwo
 • Opiekę wychowawczą
 • Prowadzimy żywienie dzieci zgodne z obowiązującymi normami
 • Współdziałamy z rodzicami w sprawach opieki i wychowania celem ujednolicenia metod żywienia i pielęgnacji
 • Wspomagamy indywidualny rozwój każdego dziecka
 • Informujemy rodziców na temat funkcjonowania i zdrowia dziecka
 • Prowadzimy zajęcia edukacyjno – wychowawcze na sali zabaw i na powietrzu
 • Kształtujemy samodzielność, indywidualne podejście do każdego dziecka, poszanowanie jego godności i intymności
 • Uczymy zasad współpracy w grupie oraz właściwych relacji z rówieśnikami
 • Przygotowujemy dzieci do pobytu w przedszkolu

Organizowanie i prowadzenie zajęć opiekuńczo-wychowawczych i edukacyjnych, dostosowanych do wieku dzieci i stymulujących ich rozwój, w szczególności poprzez zajęcia ruchowe, zabawy z elementami edukacji, techniczne, dydaktyczne, manipulacyjno- konstrukcyjne.